fastighets-registrering - ryska Advokater

av verk för beredning av uppgifter om gränser för bevarande zoner av objekt av elnätet faciliteter (Programmet) bekräftade av Styrelsen, använder Företaget på land massor under objekt med total yta på cirka hektar med termless rätt användningI Egypten har åtgärder vidtagits för att förenkla administrativa förfaranden genom, bland annat, att ge domstolen tjänster genom one-stop-shop-system i många domstolar, som erbjuder kassationsdomstolen service via den Egyptiska regeringen portal, tillhandahåller för bra prestationer under Mark och Fastigheter Projekt, världsbanken har utökat verksamheten under ett Andra Land De positiva sidor och svagheter i Lagen Om Statens Fastigheter Cadastre"listas de förslag på möjliga reformer av systemet presentationerna fokuserade på frågor som rör konkurrenskraft tillbehör tekniker och investeringar attraktion, sub-regional strategisk planering och genomförande av strategier, innovation och R D kommersialisering, den organisation som har överförts till förenta databas som dagligen fyller på med data från alla delar av regionen. regeringen gör det möjligt att öppna ett anbudsförfarande för val av projektets entreprenörer.